Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-71: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Městu Třebíč

RK-04-2020-71.pdf, RK-04-2020-71pr01.doc

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-04-2020-71
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Městu Třebíč
Zpracoval Z. Čech
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

V souvislosti s probíhající epidemií koronaviru především v Číně se na město Třebíč obrátilo partnerské město Yichang z provincie Hubei s prosbou o pomoc ve formě poskytnutí zdravotnického materiálu (rukavice, roušky, pláště apod.). Město Třebíč s partnerským městem Yichang v rámci mezinárodní spolupráce realizovalo řadu aktivit např. reciproční návštěvy studentů, nebo aktivity v oblasti hospodářského rozvoje. Město Yichang se nachází v čínské provincii Hubei, která je mj. i partnerským regionem Kraje Vysočina. Město Třebíč prosbu svého partnerského města projednalo a podporu výše uvedenou formou bude realizovat.

Při jednání rady kraje 28. 1. 2020 informoval o této skutečnosti náměstek hejtmana a současně starosta města Třebíče Pavel Pacal a otevřel diskuzi o možném připojení Kraje Vysočina k podpoře města Yichang. Z hlediska věcné a administrativní efektivity je vhodnou formou podpory města Yichang poskytnutí daru městu Třebíč, které zajištění a poskytnutí zdravotnického materiálu městu Yichang zrealizuje.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného popisu problému navrhujeme Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dar ve výši dle uvážení rady kraje městu Třebíč na zajištění a poskytnutí zdravotnického materiálu městu Yichang. Finanční dar bude poskytnut městu Třebíč na základě darovací smlouvy, jež je obsahem materiálu RK-04-2020-71, př. 1.

Finanční krytí bude zajištěno z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 – Zastupitelstva krajů.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 – Zastupitelstva krajů ve výši XX XXX Kč, Městu Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629, dle materiálu RK-04-2020-71, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 28. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz