Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2021-38: Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace sportovním gymnáziím na rok 2021

RK-04-2021-38.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-04-2021-38
Název Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace sportovním gymnáziím na rok 2021
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „MŠMT“) a jejich zprostředkování dvěma zřizovaným gymnáziím s obory „Gymnázium se sportovní přípravou“.

 

Jedná se o prostředky ve výši 798 000 Kč pro Gymnázium Jihlava a ve výši 563 000 Kč pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na krytí zvýšených nákladů spojených se vzděláváním žáků zmíněného oboru.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje schválit navržené rozpočtové opatření.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 1 361 000 Kč určené na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou (ÚZ 33354).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 - Sportovní školy – gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT (UZ 33354) na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou v celkové výši 1 361 000 Kč dle materiálu RK-04-2021-38;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984, o částku 798 000 Kč na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o částku 563 000 Kč na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz