Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-02: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci

RK-05-2018-02.pdf, RK-05-2018-02pr01.pdf , RK-05-2018-02pr02.pdf , RK-05-2018-02pr03.xls , RK-05-2018-02pr04.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-05-2018-02
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 4
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 16. 2. 2010 usnesením č. 0241/06/2010/RK vzala na vědomí návrh na stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím stáží, stipendií a náborových příspěvků. Součástí podmínek stabilizace personálu je možnost poskytnutí stipendia a uzavření budoucí pracovní smlouvy, která umožní studentovi získání stipendia, a to ve výši různé pro lékařská a nelékařská povolání, za podmínky, že nastoupí u poskytovatele stipendia po ukončení studia do pracovního poměru a náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku s budoucím zaměstnancem.

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice“), požádala o  úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku  ve výši 100 000 Kč lékařce, která nastoupila do Nemocnice na chirurgické oddělení a stipendia ve výši 14 000 Kč pro studentku oboru radiologický asistent, tedy o úhradu nákladů v celkové částce 114 000 Kč. Bližší informace jsou uvedeny v  materiálech RK-05-2018-02, př. 1, RK-05-2018-02, př. 2. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-05-2018-02, př. 3.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví posoudil žádost Nemocnice se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku a stipendia dle usnesení č. 0241/06/2010/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborového příspěvku, uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou a s výplatou stipendia, uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia a uzavření budoucí pracovní smlouvy, byly splněny. Na základě výše uvedených skutečností, odbor zdravotnictví vyplacení náborového příspěvku a stipendia doporučuje.

Stanoviska Odbor informatiky

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O02408-05 (materiál RK-05-2018-xx, př. 4) pro Nemocnici Nové Město na Moravě.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 59 692 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 114 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 114 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • poskytnutí náborového příspěvku a stipendia pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-05-2018-02, př. 1, RK-05-2018-02, př. 2;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 114 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku a stipendia.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 13. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz