Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-07: Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

RK-05-2018-07.pdf, RK-05-2018-07pr01.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-05-2018-07
Název Věcný dar pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) obdržela nabídku věcného daru (společenská hra) od podnikající fyzické osoby. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-05-2018-07, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí věcného daru oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.

Návrh řešení

Věcný dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-05-2018-07, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-05-2018-07, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 23. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz