Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-39: Informace o podání návrhu na rozpočtové opatření k SFDI z důvodu zajištění přípravy opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU

RK-05-2018-39.pdf, RK-05-2018-39pr01.xls , RK-05-2018-39pr02.xls , RK-05-2018-39pr03.xls

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-05-2018-39
Název Informace o podání návrhu na rozpočtové opatření k SFDI z důvodu zajištění přípravy opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina byl společností ČEZ a.s. osloven s ohledem na usnesení Vlády ČR č. 739 ze dne 23. 10. 2017, aby kraj zajistil přípravu a následně realizaci stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit (NTK) pro dostavbu nového jaderného zdroje (NJD) jaderné elektrárny Dukovany (EDU) po silnicích ve vlastnictví kraje (dopravní infrastruktura DI). Dle sdělení zástupců společnosti ČEZ a.s. a na základě jejich žádosti na MDČR ze dne 21. 11. 2017 (dop. zn. 182/2017-520-DOP/30) a proběhlého jednání na SFDI  dne 4. 1. 2018., bylo  dohodnuto, že příprava potřebných stavebních opatření a staveb bude hrazena z prostředků SFDI.

Na základě pokynů ze SFDI ze dne 2. 2. 2018 byl podán návrh na provedení rozpočtového opatření z výše uvedených důvodů dle materiálu RK-05-2018-39, př. 1. Zdůvodnění akcí včetně podrobného rozpisu je zpracován na základě přílohy III materiálu č. j. 1050/17 usnesení vlády ČR č. 739 ze dne 23. 10. 2017 a dle materiálu RK-05-2018-39, př. 2. Návrh harmonogramu přípravy a realizace jednotlivých akcí včetně předpokládaných nákladů je uveden v materiálu RK-05-2018-39, př. 3.

 

 

Návrh řešení

ODSH navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o podání návrhu na rozpočtové opatření k SFDI z důvodu zajištění přípravy opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU dle materiálů RK-05-2018-39, př. 1, RK-05-2018-39, př. 2, RK-05-2018-39, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o podání návrhu na rozpočtové opatření k SFDI z důvodu zajištění přípravy na DI pro NTK pro NJZ EDU dle materiálů RK-05-2018-39, př. 1, RK-05-2018-39, př. 2, RK-05-2018-39, př. 3.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz