Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-65: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

RK-05-2018-65.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-05-2018-65
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
Zpracoval O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod (dále též „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 15. 1. 2018 rozhodla písemně ředitelka školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o kopírku MINOLTA EP 1080, inventární číslo 287, rok pořízení 1999, pořizovací cena 139 900 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Kopírka je nefunkční a velmi zastaralá. Od 17. 1. 2018 byla nabídnuta prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina. Nikdo o ní neprojevil zájem. Škola navrhuje kopírku ekologicky zlikvidovat.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením kopírky MINOLTA EP 1080, inventární číslo 287, rok pořízení 1999, pořizovací cena 139 900 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-05-2018-65.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz