Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-72: Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Místního akčního plánu ORP Havlíčkův Brod

RK-05-2018-72.pdf, RK-05-2018-72pr01.pdf

Číslo materiálu 72
Číslo jednací RK-05-2018-72
Název Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci Místního akčního plánu ORP Havlíčkův Brod
Zpracoval E. Leligdonová, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o podpis Memoranda o vzájemné spolupráci (dále jen „memorandum“) v rámci Místního akčního plánu obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod (dále jen „ORP Havlíčkův Brod“).

Kraj Vysočina je zřizovatelem 2 základních škol v ORP Havlíčkův Brod, kterými jsou Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina a Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod. 

Dle dokumentu Postupy zpracování místních akčních plánů schvalují opatření uvedená v místním akčním plánu zřizovatelé škol zapojených do aktivit projektu, které leží v území dopadu projektu, a to včetně soukromých a církevních subjektů formou podpisu memoranda. Ke schválení je zapotřebí souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu, které jsou v daném území mimo samotnou obec s rozšířenou působností.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-72, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-72, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz