Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-73: Podpora silné politiky soudržnosti po roce 2020

RK-05-2018-73.pdf, RK-05-2018-73pr01.pdf , RK-05-2018-73pr02.pdf , RK-05-2018-73pr03.docx

Číslo materiálu 73
Číslo jednací RK-05-2018-73
Název Podpora silné politiky soudržnosti po roce 2020
Zpracoval I. Fryšová, P. Tlustoš
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prohlášení Kraje Vysočina k iniciativě Cohesion Aliance.

V souvislosti s přípravou nového programového období 2020+ a formováním budoucí podoby politiky soudržnosti EU, zahájil Evropský výbor regionů tzv. iniciativu Cohesion Alliance. Jedná se o neformální sdružení, platformu (tzn. nikoli institucionalizovanou právnickou osobu), které formou deklarace podporuje zachování a další rozvíjení politiky soudržnosti jako významného nástroje pro růst a konkurenceschopnosti obcí, měst a regionů a pro vyrovnávání regionálních disparit. K zásadám Cohesion Alliance se podpisem prohlášení může připojit každý (od vlád jednotlivých zemí, regionálních a místních samospráv přes podniky, zástupce občanské společnosti až po jednotlivce), kdo se aktivně hlásí k deklarovaným principům a chce tak přispět k rozšíření povědomí o této problematice a k posílení role politiky soudržnosti pro vyvážený rozvoj území EU po roce 2020.

Dne 28  12. 2017 obdržel Kraj Vysočina, stejně jako ostatní kraje ČR a MMR ČR, výzvu předsedy Evropského výboru regionů pana Karla-Heinze Lambertze k přihlášení se k podpoře silné politiky soudržnosti po roce 2020, viz materiál RK-05-2018-73, př. 1.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším zdrojem finančních prostředků v rámci rozvoje ČR z EU (jediná významná „investiční politika“) je politika soudržnosti, je nutné se intenzivně zapojovat do diskuze s EU o budoucím fungování politiky soudržnosti. Na to, jaký objem prostředků bude pro ČR alokován a jakým podmínkám bude podléhat, budou mít nesporně vliv současné politicko-bezpečnostní, ekonomické a institucionální faktory vývoje v EU (např. důsledek vystoupení Velké Británie z EU, aktuální výzvy v oblasti migrace, tlak na bezpečnost a ochranu vnějších hranic EU, volby do Evropského parlamentu či Evropské komise (2019), negativní postoj některých členských států k politice soudržnosti).

Vzhledem k důležitosti tohoto tématu rovněž MMR ČR připravilo Předběžnou pozici ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, kde ČR jednoznačně prosazuje stabilní a silnou politiku soudržnosti, viz materiál RK-05-2018-73, př. 2.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen “ORR“) doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-05-2018-73 a prohlásit podporu silné politice soudržnosti po roce 2020“ dle materiálu RK-05-2018-73, př. 3.

Stanoviska Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci (NOK): Nyní se k Alianci připojovat MMR nebude, nicméně lze očekávat, že tak učiní AK ČR.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-05-2018-73;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-05-2018-73, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz