Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-79: Třetí ročník hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska

RK-05-2018-79.pdf, RK-05-2018-79pr01.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací RK-05-2018-79
Název Třetí ročník hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska
Zpracoval Z. Kadlec
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 1
Popis problému

V rámci mezinárodní regionální partnerské spolupráce Kraje Vysočina a Minské oblasti Běloruska bude v letošním roce realizován třetí ročník hokejového kempu (ukázkového tréninkového týdne sportovní přípravy), jehož se zúčastní hokejisté (mládež) z partnerského regionu Kraje Vysočina – regionu Minská oblast, Běloruská republika.

Organizátorem a zajišťovatelem akce bude HC Lední medvědi Pelhřimov – muži s.r.o., se sídlem Pelhřimov, Nádražní 2244, PSČ 393 01, IČO 26078171.

Termín konání kempu je ve dnech 19. až 26. srpen 2018.

Kempu se zúčastní 20 hráčů do pole a 2 brankáři, dále max. 5 dospělých členů doprovodu v jednotlivých nebo kumulovaných pozicích: trenér, vedoucí mužstva, pomocník pro organizaci a dozor, řidič, příp. překladatel.

Příslušná smlouva, na jejímž základě je hokejový kemp organizován, je připojena pro informaci formou přílohy (viz dokument RK-05-2018-79, př. 1). Za Kraj Vysočina byla uzavřena ředitelem krajského úřadu Zdeňkem Kadlecem dne 2. 2. 2018 v rámci zmocnění Radou Kraje Vysočina (viz usnesení č. 0259/09/2005/RK ze dne 22. 2. 2005).

Návrh řešení

Vzhledem ke shora uvedenému předkladatel navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o realizaci třetího ročníku hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor nemá k řešení, jehož se informace týká, připomínky.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor nemá k řešení, jehož se informace týká, připomínky. Náklady na pořádání hokejového kempu jsou kryty Rozpočtem Kraje Vysočina na rok 2018, konkrétně prostředky z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce.

Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o realizaci třetího ročníku hokejového kempu pro hokejisty (mládež) z partnerského regionu Minská oblast Běloruska dle materiálu RK-05-2018-79.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz