Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2020-24: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-05-2020-24.pdf, RK-05-2020-24pr01.pdf , RK-05-2020-24pr02.pdf , RK-05-2020-24pr03.pdf , RK-05-2020-24pr04.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-05-2020-24
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“. Program je zaměřen na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a  národních přehlídek (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění se zaměřením na českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další estetické aktivity.

Uzávěrka Programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ byla dne 31. 1. 2020. Bylo doručeno celkem 8 žádostí s celkovým finančním požadavkem 253 000 Kč. U všech doručených žádostí byla provedena kontrola administrativního souladu žádosti se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě. Všech 8 žádostí splnilo podmínky výzvy a žadatelé jsou navrženi na podpoření.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-05-2020-24, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-05-2020-24, př. 2 a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci žadateli uvedenému v materiálu RK-05-2020-24, př. 3 a uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2020-24, př. 4.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Postupové přehlídky v kultuře 2020 (ORJ 4000000015) činí 350 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2020-24, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-05-2020-24, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-05-2020-24, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-05-2020-24, př. 4.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz