Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2020-55: Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"

RK-05-2020-55.pdf, RK-05-2020-55pr01.doc

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-05-2020-55
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - finanční podpora na realizaci projektu "S Vysočinou do Evropy"
Zpracoval D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál předložený radě kraje se zabývá finanční podporou soutěže S Vysočinou do Evropy obchodní společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Rada kraje na svém jednání dne 13. 8. 2019 vyhlásila usnesením č. 1345/20/2019/RK 11. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy. Na základě dobré spolupráce v předešlých ročnících nabídla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group této soutěži finanční podporu. Navrhovaná spolupráce a podpora jsou upřesněny v materiálu RK-05-2020-55, př. 1.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „S Vysočinou do Evropy“ s obchodní společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a současně navrhuje schválit rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje na rok 2020 za účelem posílení finančního zabezpečení realizace soutěže S Vysočinou do Evropy. Rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „S Vysočinou do Evropy“ se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, dle materiálu RK-05-2020-55, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků o částku 60 500 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 50 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 10 500 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-05-2020-55, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz