Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2020-57: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor

RK-05-2020-57.pdf, RK-05-2020-57pr01.pdf , RK-05-2020-57pr02.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-05-2020-57
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – poskytnutí dotace na T – CAMP – vědeckotechnický tábor
Zpracoval K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší žádost organizace Rada dětí a mládeže kraje Vysočina o dotaci na pořádání vědeckotechnického tábora T-CAMP. Úkolem této akce je vyhledávat a rozvíjet talentované děti, žáky a studenty. Vytvářet a využívat specifické programy, soutěže, přehlídky, podporovat setkávání talentovaných žáků v kraji.

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s. (RDMKV) je stabilní organizace s velkými zkušenosti v organizování letních táborů a disponuje celou řadou kontaktů na organizace organizující letní tábory v Kraji Vysočina. Proto RDMKV (organizační a volnočasová část) spojila síly s NIDV (odborná část) ke společné realizaci T - CAMPu. Ve vzdělávacím centru ERUDITO, Luka nad Jihlavou ve dnech 20. – 24. 7. 2020 proběhne samotná akce. Dotace bude využita na realizaci vědeckotechnického tábora T-CAMP, konkrétně na částečnou úhradu ubytování, stravování účastníků, pronájem prostor a cestovné (materiál RK-05-2020-57, př. 1).

Pokud bude překročena kapacita, budou mít přednost děti s bydlištěm v Kraji Vysočina a přihlížet se bude i k účasti na olympiádách nebo jiných odborných soutěžích, nominaci nebo ocenění v Talentu Vysočiny.

Vzhledem k odbornosti programu a dostatečnému zázemí je potřebné akci dotovat. Bez podpory Kraje Vysočina a NIDV by se cena tábora pohybovala nad částkou 6 000 Kč za pět dní, což by bylo pro rodiče zájemců nedostupné.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., se sídlem Fr. Hrubína 753/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO: 26524783 dotaci ve výši 50 000 Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, je v části Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání (§ 3421, ÚZ 00326) uvažována částka 50 000 Kč na podporu vědeckotechnického tábora pro talentované žáky a studenty se zájmem o vědu a techniku.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě kraje přísluší rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání (ÚZ 00326) je počítáno s podporou vědeckotechnického tábora pro talentované žáky a studenty se zájmem o vědu a techniku.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace – ID O02914

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže ve výši 50 000 Kč organizaci Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., se sídlem Fr. Hrubína 753/1, Nové Dvory, 674 01 Třebíč, IČO: 26524783 na realizaci projektu „T-CAMP – vědeckotechnický tábor“ dle materiálu RK-05-2020-57, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2020-57, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz