Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2020-63: FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-05-2020-63.pdf, RK-05-2020-63pr01.xls , RK-05-2020-63pr02.pdf , RK-05-2020-63pr03.pdf , RK-05-2020-63pr04.pdf , RK-05-2020-63pr05.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-05-2020-63
Název FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 07/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0562/07/2019/ZK vyhlásilo průběžný program Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020. Celkový objem finančních prostředků uvedeného programu je 500 000 Kč.

Na základě schválené výzvy OŠMS obdržel 4 žádosti v celkové výši 65 250 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci 4 subjektům dle materiálu RK-05-2020-63, př. 1 ve výši 65 250 Kč. Současně OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2020-63, př. 2, RK-05-2020-63, př. 3, RK-05-2020-63, př. 4, RK-05-2020-63, př. 5.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 (ORJ 3000000015) činí 500 000 Kč.  

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz