Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2021-16: Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center

RK-05-2021-16.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-05-2021-16
Název Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - úhrada nákladů spojených s provozem odběrových center
Zpracoval L. Krátká
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

 Nemocnicím zřizovaných Krajem Vysočina se poskytuje příspěvek na provoz odběrových center.

 

Nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále také „nemocnice“) zajišťují v odběrových centrech odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 metodou PCR (Polymerase Chain Reaction). Na podporu provozu odběrových center byly vyčleněny finanční prostředky, které budou nemocnicím poskytnuty formou příspěvku na provoz.

Návrh na rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé nemocnice vychází z množství provedených odběrů v lednu 2021.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrženým řešením.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 689 200 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 689 200 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 114 000 Kč,
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši  395 200 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 68 800 Kč,
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 76 800 Kč,
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 34 400 Kč,

za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 26. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz