Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2018-36: Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

RK-06-2018-36.pdf, RK-06-2018-36pr01.doc , RK-06-2018-36pr02.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-06-2018-36
Název Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá žádost Potravinové banky Vysočina (dále jen PBV), z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou, o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2018 ve výši 200 000 Kč (dle přílohy č. 2.).

Posláním potravinových bank obecně je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Cílem PBV je získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, potraviny při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách apod., jejich skladování a bezplatná distribuce. Dále PBV získává velké množství potravin z organizovaných národních a regionálních potravinových sbírek. Distribuci potravin osobám v tísni zajišťuje PBV prostřednictvím sítě místních sdružení, neziskových organizací, které jsou ve styku s chudými potřebnými lidmi. PBV spolupracuje s ostatními 13-ti potravinovými bankami v ČR. Samotný provoz PBV byl zahájen v roce 2014 a Kraj Vysočina poskytl dotaci ze svého rozpočtu ve výši 70 000 Kč na podporu její činnosti. V roce 2015 kraj podpořil PBV částkou 130 000 Kč, v roce 2016 částkou 200 000 Kč a v roce 2017 částkou 200 000 Kč.

Nad rámec žádosti o dotaci z Kraje Vysočina se bude PBV v letošním roce navíc ucházet o provozní (ve výši 500 tis. Kč) a investiční dotaci (ve výši 1 mil. Kč) v rámci Výzvy Ministerstva zemědělství „Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením“. Investiční dotace by měla sloužit na dobudování zázemí skladovacích prostorů a na nákup menšího vozidla ke svozu potravin.

Dále se PBV v roce 2016 zapojila do Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci Výzvy MPSV. V rámci tohoto projektu PBV přerozděluje komodity, které obchodní řetězce do potravinových bank zpravidla nedodávají, ale jsou pro osoby v nouzi velice potřebné. Jsou to zejména trvanlivé potraviny, drogistické zboží, školní potřeby, spodní prádlo apod., které zpravidla nespadají do přebytků. MPSV zrealizovalo zakázky na nákup těchto komodit, které jsou průběžně prostřednictvím PBV distribuovány ke konečným spotřebitelům. V roce 2017 PBV distribuovala uvedené komodity v hodnotě 1,4 mil. Kč. Zapojení PBV do projektu potrvá do 30.  9.  2018 a jakmile MPSV vyhlásí novou výzvu, bude se znovu o zapojení do OP PMP ucházet.

Výhodou PBV také je, že vlastní velký objekt na adrese Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou, ve kterém má dostatečně velké skladovací prostory ke skladování potravin i s dostatečnou rezervou pro spolupráci se všemi poskytovateli soc. služeb, se všemi obcemi s rozšířenou působností, a  tudíž k pokrytí celého Kraje Vysočina. V roce 2017 PBV distribuovala 42,5 tun potravin v  hodnotě 2,4 mil. Kč (rok 2014 = 26 tun za cca 1,4 mil. Kč, rok 2015 = 36 tun za 2 mil. Kč, rok 2016 = 21,3 tun za 1,2 mil. Kč).

Mezi hlavními smluvními dodavateli potravin PBV zejména jsou řetězce Albert, Tesco, Kaufland, Globus, Makro, Penny, COOP, DM drogerie markt, ale i mnoho dalších malých výrobců potravin.

PBV má aktuálně 18 pravidelných smluvních odběratelů potravin v našem kraji a dalších 16  mimosmluvních odběratelů - jsou jimi zejména:  Oblastní charita Pelhřimov, Naděje pro život Jihlava, Diakonie ČCE, Ječmínek, o.p.s. (Žďár nad Sázavou), Medou z.s. (Humpolec), Kolpingovo dílo ČR, z.s. (Žďár nad Sázavou), Centrum LADA z.s. (Pacov), Háta, o. p. s. (Ledeč nad Sázavou), město Havlíčkův Brod, město Třebíč, město Žďár nad Sázavou, město Chotěboř, město Ledeč nad Sázavou, město Světlá nad Sázavou, město Golčův Jeníkov, obce Kozlov, Vilémovice, Hradec, z nesmluvních potom některé naše příspěvkové organizace, zejména Domov Kamélie Křižanov, p. o., Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, p. o., Domov Jeřabina Pelhřimov, p. o., Domov Háj, p. o., Na počátku o.p.s., Nadační Fond Aktivní ženy, dále potom s  přesahem mimo náš kraj ProMedicus s.r.o., Dětský domov Sázava, FCH Kolín, FCH Vlašim, OCH Kutná Hora, SpesAmens, z.s., Český Rudolec atd., jednorázově potom také mnoho dalších.  Smluvní odběratelé hradí roční členský poplatek ve výši 3 000 Kč. Odběratelé potravin mohou odebírat potraviny po předchozí domluvě přímo u dodavatelů nebo ze skladu potravin na adrese: Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou. S postupným nárůstem odběratelů také vzrůstají požadavky na uskladnění, přípravu a distribuci požadovaných balíčků.

Dotace kraje bude využita na částečnou úhradu provozních nákladů PBV, zejména pak nákladů na mzdy čtyř pracovníků PBV v rozsahu 2,5 úvazku. V souvislosti s poskytnutím dotace plánuje OSV v průběhu 2. pololetí kontrolu činnosti PBV, která bude zaměřena jak na finanční kontrolu, tak na kontrolu systému distribuce potravin.

Návrh řešení

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2013 na svém jednání dne 6. 6. 2013 uvedenou problematikou zabývala a doporučila usnesením č. 019/03/2013/Kspp radě kraje finančně podpořit záměr Potravinové banky Vysočina, o. s., s první dotací ve výši 200  tis. Kč a se zařazením podpory do rozpočtu kraje v dalších letech na základě vyhodnocení fungování tohoto zařízení.

Odbor sociálních věcí doporučuje poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 200 000  Kč organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka  1191, Ledeč nad Sázavou, na podporu činnosti v roce 2018 dle materiálu RK-06-2018-36, př. 1 (smlouva o poskytnutí dotace).

Prostředky na financování této dotace budou čerpány v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018, kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02469.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a  politiky zaměstnanosti, organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ:  01443658,  se  sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-06-2018-36, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2018-36, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 15. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz