Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2018-40: Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-06-2018-40.pdf, RK-06-2018-40pr01.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-06-2018-40
Název Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpory na účast na sportovním mistrovství dle pravidel rady kraje.

Rada kraje schválila dne 17. 12. 2014 usnesením č. 2417/38/2014/RK Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na účast na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách č. 12/14.

Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 07/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č.  0542/07/2017/ZK rozpočet kraje na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu je uvažována částka 1 300 000 Kč na „Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích“.

Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 12/14 OŠMS obdržel 1  žádost o dotaci na účast na sportovním mistrovství ve výši 40 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS předkládá radě kraje žádost o poskytnutí dotace na účast na sportovním mistrovství. Žádosti PUM 1/18 (viz materiál RK-06-2018-40, př. 1) splňuje podmínky pravidel rady kraje, OŠMS navrhuje radě kraje tuto žádost podpořit.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o  jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace je evidována v systému eDotace – ID dotace: PR01972.0041.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní tělovýchovná činnost – podpora sportu je počítáno s finančními prostředky na Podporu pořádání a účasti na sportovních mistrovstvích ve výši 1 300 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 40 000 Kč pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Bystřice nad Pernštejnem, se sídlem Tyršova 403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 43378412, na účast na mistrovství Evropy kadetů a juniorů v šermu v Soči;
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz