Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-05: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-06-2020-05.pdf, RK-06-2020-05pr01.pdf , RK-06-2020-05pr02.pdf , RK-06-2020-05pr03.pdf , RK-06-2020-05pr04.pdf , RK-06-2020-05pr05.pdf , RK-06-2020-05pr06.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-06-2020-05
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu Prevence kriminality 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 6
Popis problému

Zastupitelstvo kraje dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0550/07/2019/ZK vyhlásilo v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny program Prevence kriminality 2020, který je určen na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020. Celkový objem finančních prostředků v programu Prevence kriminality 2020 je 1 000 000 Kč. V termínu stanoveném pro příjem žádostí od 13. 1. 2020 do 31. 1. 2020 bylo doručeno celkem 24 žádostí neziskových organizací, škol a obcí s celkovými finančními požadavky ve výši 1 964 068 Kč. Řídící výbor programu Prevence kriminality 2020 na svém zasedání dne 12. 2. 2020 doporučil poskytnout dotace na podporu 9 projektů v celkové výši 939 764 Kč. Projekty organizace Spolek pro svobodné vzdělávání, z.s. a Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí byly z důvodu formálního hodnocení vyřazeny – administrativní nesoulad.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana – garant programu Prevence kriminality 2020 - předkládá radě kraje návrh řídícího výboru rozhodnout poskytnout dotace (dle svých kompetencí) z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 1 a neposkytnout dotace z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům dle materiálu RK-06-2020-05, př. 2. Dotace budou poskytnuty na základě smluv dle přílohy RK-06-2020-05, př. 3 tohoto materiálu. 

Současně odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje, na základě návrhu řídícího výboru, poskytnout dotace (v rámci kompetencí zastupitelstva kraje) žadatelům na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 4 a neposkytnout dotaci z  programu Prevence kriminality 2020 žadatelům na projekt dle materiálu RK-06-2020-05, př. 5. Dotace budou poskytnuty na základě smluv dle přílohy RK-06-2020-05, př. 6 tohoto materiálu.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02771

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Prevence kriminality 2020 (ORJ 1500000004) činí 1 000 000 Kč.  

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-06-2020-05, př. 3;
  • neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 4;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-06-2020-05, př. 6;
  • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2019 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-06-2020-05, př. 5.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 25. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz