Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-08: Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele

RK-06-2020-08.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-06-2020-08
Název Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť – soutěž Trophée Mille International v Remeši – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál řeší účast zástupců Střední odborné školy  a Středního odborného učiliště Třešť na mezinárodním kole soutěže Trophée Mille dne 16. 3. 2020 v Remeši. Soutěž Trophée Mille International podporuje region Grand Est, partnerský region Kraje Vysočina. Cesta proběhne společně s organizačním týmem soutěže Trophée Mille Česká republika, kterou pod záštitou a podle pravidel renomovaného remešského michelinského šéfkuchaře Philippa Milla organizuje Kraj Vysočina.

První ročník českého kola soutěže proběhl v Jihlavě v listopadu 2019. Soutěž je koncipována tak, že vítěz českého kola získává vstupenku na mezinárodní kolo, Trophée Mille International, kde se utká s týmy ze 14 zemí ze všech kontinentů. Vítěz Trophée Mille ČR 2019 je Labská střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, za jehož náklady na účast na soutěži Kraj Vysočina neodpovídá.

Ze škol zřizovaných Krajem Vysočina se na soutěži Trophée Mille ČR 2019 nejlépe umístil dvoučlenný tým SOŠ a SOU Třešť. Je to zároveň škola, která se dosud mezinárodního kola soutěže Trophée Mille neúčastnila. Bylo domluveno, že se zástupci školy, tedy vedoucí učitelka odborného výcviku a dva pedagogové odborných předmětů, budou moci jako pozorovatelé zúčastnit soutěžního dne Trophée Mille International a doprovodného programu. Je to významný benefit pro další rozvoj této školy v gastronomických oborech, ačkoli se nezapojí do soutěže aktivně. Spolu s nimi se cesty zúčastní žák školy v oboru kuchař a člen úspěšného týmu, jehož náklady na cestu jsou řešeny individuálně.

Výdaje, které SOŠ a SOU Třešť vynaloží na stravné a ubytování pedagogů, činí přibližně 22 500  Kč. Cesta potrvá téměř celé čtyři dny a bude zajištěna vozem Kraje Vysočina.

V rozpočtu kraje, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) jsou zahrnuty finanční prostředky i na soutěže pořádané partnerskými regiony.

Návrh řešení

Vyslání pozorovatelů z SOŠ a SOU Třešť na mezinárodní gastronomickou soutěž lze vnímat jako výjimečnou příležitost pro tuto školu a ocenění jejích výsledků i konkrétně dobrého výkonu na soutěži Trophée Mille Česká republika 2019.

Z těchto důvodů navrhuje odbor sekretariátu hejtmana financovat náklady spojené s cestou na soutěž Trophée Mille International formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť o částku 22 500 Kč.

Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje poskytnutí prostředků. 

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 je počítáno s finančními prostředky na zajištění vztahů s partnerskými regiony.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Třešť,  K Valše 1251/38, 589 21 Třešť, IČO: 48461636, o částku 22 500 Kč určenou na pokrytí nákladů spojených s účastí pedagogů školy na soutěži Trophée Mille International v Remeši.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz