Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-09: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu "Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů"

RK-06-2020-09.pdf, RK-06-2020-09pr01.pdf , RK-06-2020-09pr02.XLS , RK-06-2020-09pr03.doc

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-06-2020-09
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – poskytnutí dotace na výrobu dokumentárního filmu "Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů"
Zpracoval Z. Čech
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 3
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátil Spolek židovských odbojářů a vojáků zastoupený předsedou spolku panem Ing. Jiřím Bednářem s žádostí o podporu ve výši 200 000 Kč na natočení dokumentárního filmu s názvem "Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů". Jedná se o poslední díl z trilogie dokumentárních filmů o českých, slovenských a mnohých jiných bojovnících za svobodu na frontách druhé světové války. První díl s názvem Bojovníci od Sokolova - deníček spojařky, měl premiéru v roce 2016, druhý díl Bojovníci ze Západní a Východní fronty - deníček RAF, byl uveden v září 2019 a poslední díl Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů je připravován k uvedení dne 8. května 2020 tj. u příležitosti 75. výročí osvobození Československa od nacistické okupace, kdy tento dokument uvede Česká televize. Režisérem a scénáristou trilogie filmů je pan Oliver Malina Morgenstern, který se tématu 2. světové války dlouhodobě věnuje.  

Dokument zpracovává vzpomínky přímých účastníků mj. partyzánské odbojové činnosti partyzánské skupiny Lenka-Jih, která působila v době 2. světové války na území dnešního Kraje Vysočina (okresy Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava).

Spolek židovských odbojářů a vojáků spolupracuje se spolky na územní Kraje Vysočina, které se připomínáním hrdinských a statečných činů místních spoluobčanů za 2. světové války zabývají, např. pořádáním výstav, přednášek pro veřejnost či pro školy.

Cílovou skupinou dokumentu Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů je aktivní část obyvatel, především se zájmem o historii, ale především také mládež, ve které by měl dokument probudit zájem o nedávnou historii zprostředkovanou přímými účastníky a svědectvím pamětníků. K předávání informací budou sloužit veřejná promítání, besedy a pietní akce. Filmová premiéra v Kraji Vysočina proběhne v Jihlavě, Jaroměřicích nad Rokytnou, Budišově, Martínkově. Bližší informace jsou uvedeny v žádosti o podporu, jež je obsahem materiálu RK-06-2020-09, př. 1.

Návrh řešení

Žádost o poskytnutí dotace na výrobu filmu Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů přijal odbor sekretariátu hejtmana a na základě výše uvedených skutečností a hodnocení náměstkyní hejtmana Janou Fischerovou, odborem sekretariátu hejtmana, a odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu  navrhujeme radě kraje, aby byla Spolku židovských odbojářů a vojáků se sídlem: Maiselova 18 110  00  Praha 1, IČO: 49370511 poskytnuta dotace ve výši 200 000 Kč na výrobu filmu Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů. Hodnocení je obsahem materiálu RK-06-2020-09, př. 2. Finanční krytí bude zajištěno z  kapitoly Rezerva a rozvoj kraje z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje navýšením kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 45 074 tis. Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá připomínky k materiálu a souhlasí s návrhem řešení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč Spolku židovských odbojářů a vojáků se sídlem: Maiselova 18 110  00  Praha 1, IČO: 49370511 na výrobu filmu Bojovníci v odboji a ilegalitě - vzpomínky partyzánů.dle materiálu RK-06-2020-09, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-06-2020-09, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz