Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-13: Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci

RK-06-2020-13.pdf, RK-06-2020-13pr01.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-06-2020-13
Název Dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím dotace ve výši 70 000 Kč od obce Dukovany na pořízení nové laparoskopické věže pro nemocnici. Smlouva o poskytnutí individuální dotace je obsažena v materiálu RK-06-2020-13, př. 1.

Nemocnice je podle čl. 2 odst. 3 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 19.  3. 2019 č. 02/19 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy.

Návrh řešení

Dotace bude využita ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím dotace dle materiálu RK-06-2020-13, př. 1. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s přijetím dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-06-2020-13, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 6. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz