Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-16: Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-06-2020-16.pdf, RK-06-2020-16pr01.pdf , RK-06-2020-16pr02.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-06-2020-16
Název Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Finanční a ostatní související plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 zatím nebyly schváleny. V současné době probíhají jejich přípravy. Než dojde ke schválení definitivního znění všech plánů (včetně investičního plánu) zřizovatelem, požádala Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“) prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení investičních akcí dle materiálů RK-06-2020-16, př. 1 a RK-06-2020-16, př. 2, které mají být realizovány v roce 2020. Jedná se konkrétně o:

  • autorefraktometr pro oční oddělení v předpokládané pořizovací ceně 250 000 Kč;
  • rehabilitační stůl (2 ks) v předpokládané pořizovací ceně 100 000 Kč.

Uvedené investiční akce by byly financovány vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z darů a z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedených investičních akcí dle materiálů RK-06-2020-16, př. 1 a RK-06-2020-16, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-06-2020-16, př. 1 a RK-06-2020-16, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 25. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz