Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-17: Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-06-2020-17.pdf, RK-06-2020-17pr01.pdf , RK-06-2020-17pr02.docx

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-06-2020-17
Název Souhlas s realizací investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Finanční a ostatní související plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 zatím nebyly schváleny. V současné době probíhají jejich přípravy. Než dojde ke schválení definitivního znění všech plánů (včetně investičního plánu) zřizovatelem, požádala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“) prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení investiční akce dle materiálů RK-06-2020-17, př. 1 a  RK-06-2020-17, př. 2, která má být realizována v roce 2020. Jedná se konkrétně o přestavbu 2  ks hořáků APH 16PZ v centrální kotelně v předpokládané ceně 210 000 Kč.

Uvedená investiční akce by byla financována vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z darů a z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci uvedené investiční akce dle materiálů RK-06-2020-17, př. 1 a RK-06-2020-17, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-06-2020-17, př. 1 a RK-06-2020-17, př. 2.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 25. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz