Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-20: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace

RK-06-2020-20.pdf, RK-06-2020-20pr01.doc

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-06-2020-20
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. 3. 2019, podalo Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace (dále také „Divadlo“) žádost o vyřazení nepotřebného majetku dle materiálu RK-06-2020-20, př. 1.
Dne 14. 1. 2020 rozhodl písemně ředitel Divadla o nepotřebném dlouhodobém majetku,  autobusu Karosa C954 (rok pořízení 2002, v pořizovací ceně 3 851 278 Kč, inventární číslo 156). V roce 2019 koupilo Divadlo nový autobus, financovaný částečně z  investičního příspěvku Kraje Vysočina a z investičních prostředků organizace. Autobus je na základě odborného posudku ve stavu nevyhovujícím k zajišťování přepravy. Z toho důvodu není pro organizaci dále potřebný. Byl nabídnut v rámci aplikace nepotřebný majetek na Portálu PO v termínu od 14. do 28. ledna 2020, žádná krajem zřizovaná organizace neprojevila zájem. Divadlo se na základě nabídky rozhodlo autobus prodat společnosti Zliner, s. r. o., Třída Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín, IČO 45479534.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje, aby vyslovila souhlas s vyřazením autobusu Karosa C954 z majetku kraje a s jeho následným prodejem.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením autobusu Karosa C954 z majetku kraje a s jeho následným prodejem.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz