Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-24: Návrh na provedení rozpočtového opatření - kapitola Krajský úřad, Sociální fond

RK-06-2020-24.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-06-2020-24
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - kapitola Krajský úřad, Sociální fond
Zpracoval I. Hanáková Kosourová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál navrhuje zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172), schválit rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a provést odpovídající úpravu Sociálního fondu.

Materiál dále navrhuje zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie a  provést odpovídající úpravu Sociálního fondu.

Jedná se o rozpočtové opatření, které nebylo možné provést před konce roku 2020. Informace o tom, že bude rozpočtové opatření řešeno samostatným materiálem v radě kraje v roce 2020, byla zmíněna v materiálu RK-37-2019-35. Předběžná potřeba řešit úpravu rozpočtu na příslušných kapitolách rozpočtu kraje 2020 (v případě schválení nových Zásady Ministerstva zemědělství ČR, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích) byla avizována také při předložení samotného návrhu rozpočtu na rok 2020 (kapitola Krajský úřad).

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172), schválit rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje a provést odpovídající úpravu Sociálního fondu (za schválené navýšení 3 pracovních míst na odboru životního prostředí a zemědělství z důvodu administrace nově připravených Zásad ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018, podrobnější popis je uveden v materiálu RK-37-2019-35, př. 1).

S ohledem na pozdější obsazení 1 pracovního místa na odboru životního prostředí a zemědělství, než bylo původně avizováno (1. 2. 2020), je proveden zápočet na skutečné obsazení (1. 4. 2020).

Ředitel krajského úřadu navrhuje zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie a provést odpovídající úpravu Sociálního fondu (za schválené prodloužení 3 pracovních míst a zřízení 1 nového místa na odboru sociálních věcí pro realizaci projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina,  podrobnější popis je uveden v materiálu RK-37-2019-35, př. 1).

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 45 074 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 1 273 000 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 1 710 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 51 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 761 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu;
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 1 908 000 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 77 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 77 000 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz