Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-27: Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020

RK-06-2020-27.pdf, RK-06-2020-27pr01.xls , RK-06-2020-27pr02.xls

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-06-2020-27
Název Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2020
Zpracoval H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší změny čerpání fondu investic u  některých organizací v odvětví školství (dále též „FI“) na rok 2020. Plány čerpání fondu investic na rok 2020 budou jako součást finančních plánů na rok 2020 schvalovány na konci 1. čtvrtletí roku 2020. Vzhledem k tomu, že školy chtějí dokončit investiční akce nedokončené v roce 2019 a dále vyhlásit veřejné zakázky na zakoupení strojů, žádají proto o schválení čerpání fondu investic již nyní.

 

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, žádá o mimořádné schválení čerpání fondu investic na:

  • rozdělení stávajících prostor na fotoateliér a kabinet pro výchovnou poradkyni ve výši 200 000 Kč.

 

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov žádá o mimořádné schválení čerpání fondu investic na:

  • zakoupení 1 ks nového CNC pro obrábění dřeva včetně nástrojů ve výši 3 847 800 Kč
  • zřízení robotického svařovacího pracoviště ve výši 1 600 000 Kč (z toho 801 000 Kč investiční příspěvek zřizovatele).
Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje udělit souhlas se změnou použití FI příspěvkových organizací na rok 2020 včetně věcného čerpání tohoto fondu dle materiálů RK-06-2020-27, př. 1 a RK-06-2020-27, př. 2.

Stanoviska Odbor majetkový

souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálů RK-06-2020-27, př. 1 a RK-06-2020-27, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz