Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-29: Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+

RK-06-2020-29.pdf, RK-06-2020-29pr01.pdf , RK-06-2020-29pr02.pdf , RK-06-2020-29pr03.pdf , RK-06-2020-29pr04.pdf , RK-06-2020-29pr05.doc

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-06-2020-29
Název Projektové záměry příspěvkových organizací – program Erasmus+
Zpracoval E. Sedmíková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál řeší rozhodnutí rady kraje o projektových záměrech příspěvkových organizací.

V souladu s  Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 0316/06/2019/RK ze dne 26. 2. 2019 žádají krajské příspěvkové organizace o zařazení projektových záměrů do stavu „Zařazená akce“.

 

Jde o tyto příspěvkové organizace:

  • Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-06-2020-29, př. 1;
  • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-06-2020-29, př. 2;
  • Střední průmyslová škola Třebíč, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-06-2020-29, př. 3;
  • Gymnázium Jihlava, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-06-2020-29, př. 4.
Návrh řešení

Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektových záměrů a doporučuje radě kraje u projektových záměrů rozhodnout o zařazení do stavu „Zařazená akce“. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-06-2020-29, př. 5.

Stanoviska Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

PKKV doporučuje projekty k financování z programu ERASMUS+.

Odbor ekonomický

Projekty budou financovány v celé výši z programu Erasmus+, jejich realizace nebude znamenat žádné finanční nároky na rozpočet kraje.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.

Návrh usnesení rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace:

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz