Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-30: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-06-2020-30.pdf, RK-06-2020-30pr01.pdf , RK-06-2020-30pr02.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-06-2020-30
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020“ - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Čermáková, P. Horký, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší návrh na poskytnutí dotací z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2020“ (dále jen „program“), který je součástí Fondu Vysočiny. Tento program vyhlásilo zastupitelstvo kraje dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0564/07/2019/ZK. Program je určen na podporu celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé z Kraje Vysočina na rok 2020. Jedná se o nesoutěžní program, kdy je výběr projektů proveden na základě času podání. Celkový objem finančních prostředků v programu je 500 000 Kč.

Zájemci o dotaci z řad nestátních neziskových organizací pracujících s handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými mohli od 1. 2. 2020 do 14. 2. 2020 zasílat své žádosti. V termínu příjmu žádostí bylo doručeno 15 žádostí s celkovou požadovanou výší podpory 389 300 Kč. Žádosti byly garanty programu seřazeny dle data a času doručení na krajský úřad a byla provedena kontrola administrativního souladu s výzvou programu.

Návrh řešení

Žádosti, které jsou uvedené v materiálu RK-06-2020-30, př. 1 a které jsou součástí smluv v materiálu RK-06-2020-30, př. 2, jsou administrativně v souladu s výzvou programu. OŠMS navrhuje podpořit všech 15 žádostí v celkové výši 389 300 Kč a navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotace dle materiálu RK-06-2020-30, př. 1 a uzavřít smlouvy o jejich poskytnutí dle materiálu RK-06-2020-30, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Celoroční aktivity handicapovaných 2020 (ORJ 3000000012) činí 500 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „Celoroční aktivity handicapovaných 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-06-2020-30, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-06-2020-30, př. 2.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz