Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-37: Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

RK-06-2020-37.pdf, RK-06-2020-37pr01.doc

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-06-2020-37
Název Předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Ve spolupráci odboru majetkového a Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace byly uskutečněny výkupy  pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Pozemky, které jsou již ve vlastnictví Kraje Vysočina, a jsou určené k předání do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, jsou obsahem materiálu RK-06-2020-37, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, v rozsahu dle materiálu RK-06-2020-37, př. 1. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-06-2020-37, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 17. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz