Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-38: Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-06-2020-38.pdf, RK-06-2020-38pr01.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-06-2020-38
Název Prodej pozemku v k.ú. a obci Heraltice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz