Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-42: Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu ,,Muzeum Vysočiny Třebíč - centrum tradiční lidové kultury - obnova inženýrských sítí a větrací kanál"

RK-06-2020-42.pdf, RK-06-2020-42pr01.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-06-2020-42
Název Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu ,,Muzeum Vysočiny Třebíč - centrum tradiční lidové kultury - obnova inženýrských sítí a větrací kanál"
Zpracoval M. Maňoušková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky par. č.  1460/15 a  1628/1 v k.ú. a obci Třebíč na stavbu Muzeum Vysočiny Třebíč - centrum lidové kultury, ul.  Cyrilometodějská č.p. 48/4, Třebíč. V návaznosti na smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ze dne 13. 3. 2017 Kraj Vysočina na straně budoucího oprávněného zrealizoval obnovu inženýrských sítí a větrací kanál na pozemcích města Třebíč na straně budoucího povinného.

Návrh řešení

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Třebíč na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti na pozemky par. č. 1460/15 a 1628/1 v k. ú. a obci Třebíč smlouvu o zřízení služebnosti.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi městem Třebíč na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemky par. č. 1460/15 a 1628/1 v k. ú. a obci Třebíč dle smlouvy dle materiálu RK-06-2020-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz