Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-48: Užívání pozemků v k.ú. Polná

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

RK-06-2020-48.pdf, RK-06-2020-48pr01.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-06-2020-48
Název Užívání pozemků v k.ú. Polná
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz