Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-53: Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“

RK-06-2020-53.pdf, RK-06-2020-53pr01.pdf , RK-06-2020-53pr02.pdf , RK-06-2020-53pr03.docx

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-06-2020-53
Název Monitorovací zpráva za partnera v rámci projektu “Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“
Zpracoval E. Leligdonová, D. Pykalová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o podání monitorovací zprávy za partnera v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21“, akronym „MagNet“, registrační číslo ATCZ100, za 6. monitorovací období od 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019. V rámci této monitorovací zprávy je podávána dle materiálu RK-06-2020-53, př. 1 zpráva za partnera a finanční zpráva (za období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019), jejíž přílohou je dle materiálu RK-06-2020-53, př. 2,  soupiska výdajů a RK-06-2020-53, př. 3 čestné prohlášení k nárokovaným výdajům.

Usnesením č. 0469/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2016-89, př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 250 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-06-2020-53, př. 1 a RK-06-2020-53, př. 2 předkládaných v rámci projektu „MagNet“ za 6. monitorovací období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-06-2020-53, př. 1 a RK-06-2020-53, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-06-2020-53, př. 1 a RK-06-2020-53, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-06-2020-53, př. 1 a RK-06-2020-53, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz