Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-57: Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. v rámci projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)

RK-06-2020-57.pdf, RK-06-2020-57pr01.docx , RK-06-2020-57pr02.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-06-2020-57
Název Dohoda o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. v rámci projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“ (OPŽP)
Zpracoval J. Říčan, J. Morava
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o dohodu o ukončení nájemní smlouvy mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s. p. (dále jen „Lesy ČR“) dle materiálu RK-06-2020-57, př. 1 upravující podmínky užívání pozemku ve vlastnictví Lesy ČR, který je dotčený realizací projektu „Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov“, jehož investorem je kraj.  

Na základě usnesení rady kraje č. 1634/28/2019/RK ze dne 1. 10. 2019 byla dne 2. 10. 2019 mezi Krajem Vysočina a Lesy ČR uzavřena smlouva o nájmu, která upravuje podmínky užívání pozemku parc. č. 513/2 v katastrálním území Koječín, obec Herálec. Celé znění smlouvy je obsahem materiálu RK-06-2020-57, př. 2. Jelikož práce, při nichž byl využíván předmětný pozemek, skončily, je nutné uzavřít dohodu o ukončení nájmu dle materiálu RK-06-2020-57, př. 1. Protokolární předání daného pozemku již proběhlo. V současné době se vodní nádrž napouští.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „OŽPZ“) navrhují Radě Kraje Vysočina schválit znění dohody o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. dle materiálu RK-06-2020-57, př. 1 a uložit ORR zahájit úkony nutné k uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. dle materiálu RK-06-2020-57, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s dohodou o ukončení nájmu.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s. p. dle materiálu RK-06-2020-57, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz