Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2020-59: Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

RK-06-2020-59.pdf, RK-06-2020-59pr01.doc

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-06-2020-59
Název Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
Zpracoval H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace (dále též „Domov Kamélie“) požádala zřizovatele o udělení předchozího souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek Nadaci ČEZ.

Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek s výslovným uvedením zřizovatele, že žadatel je oprávněn přijmout nadační příspěvek do majetku organizace, je jednou z povinných příloh žádosti. Domov Kamélie bude žádat Nadaci ČEZ o nadační příspěvek ve výši 234 529 Kč na dovybavení terapeutické zahrady v Bystřici nad Pernštejnem (venkovní prvky).

V současné době nemá organizace v Bystřici nad Pernštejnem vybudované venkovní zázemí. Příspěvek by měl sloužit k pořízení mobiliáře inkluzivní terapeutické zahrady; kompletní stavební a zemní práce bude hradit Domov Kamélie. Prostor bude uzpůsobený potřebám jeho klientů, bude možné ho využít při akcích pořádaných organizací, budou jej moci využít také návštěvy (rodiče či příbuzní klientů) a lidé z místní komunity.

Návrh řešení

Nadační příspěvek bude využit k vybavení terapeutické zahrady na domácnosti v Bystřici nad Pernštejnem, sloužící k hlavní činnosti Domova Kamélie. V Bystřici nad Pernštejnem organizace poskytuje službu domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Odbor sociálních věcí proto doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Domova Kamélie dle materiál RK-06-2020-59, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.  129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-06-2020-59, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Termín 28. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz