Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2021-02: Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina

RK-06-2021-02.pdf, RK-06-2021-02pr01.docx

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-06-2021-02
Název Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina
Zpracoval V. Schrek, H. Hajnová, V. Novotný, L. Vlček, M. Houška, K. Janoušek, J. Břížďala, J. Tourek, R. Fabeš, M. Hyský
Předkládá V. Schrek
Počet příloh 1
Popis problému

Koaliční strany se dohodly, že v průběhu třech měsíců od ustavujícího zastupitelstva zpracují Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina na funkční období 2020 - 2024.

 

Tento programový dokument je vytvořen jako koncensus programových priorit jednotlivých stran a hnutí, jeho obsah je v plném souladu se strategickými dokumenty Kraje Vysočina. V programovém prohlášení členové Rady Kraje Vysočina formulovali hlavní priority, které kontinuálně navazují na rozvoj kraje v minulých obdobích.

Návrh řešení

Doporučujeme schválit Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina na funkční období 2020 – 2024 dle materiálu RK-06-2021-02, př. 1.

Materiál bude zveřejněn na webových stránkách Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Programové prohlášení Rady Kraje Vysočina na funkční období 2020 – 2024 dle materiálu RK-06-2021-02, př. 1.

Odpovědnost Rada Kraje Vysočina
Termín 23. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz