Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-07-2018-22: Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 pro neziskovou organizaci poskytující služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

RK-07-2018-22.pdf, RK-07-2018-22pr01.pdf , RK-07-2018-22pr02.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-07-2018-22
Název Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2018 pro neziskovou organizaci poskytující služby v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Kumpa, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina obdržel žádost organizace Jimedis, z.s., o poskytnutí dotace na zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina, materiál RK-07-2018-22, př. 1.

Organizace se zaměřuje na problematiku rozvodu a nabízí služby poradenství rodičům a dětem. Sepisuje návrhy k soudu ve věci péče o dítě, výživného, úpravy kontaktů rodiče s dítětem, uzavírání dohod. Poradna rovněž zajišťuje asistenci u kontaktů rodiče s dítětem. Jedná se o činnosti, které s ohledem na personální vytížení nejsou schopny zajistit v plném rozsahu obce s rozšířenou působností v rámci agendy sociálně-právní ochrany dětí. Činnost organizace byla zahájena v průběhu roku 2016, na který již nebylo možné žádat o dotaci na z rozpočtu MPSV. Pro rok 2018 již byla ze strany organizace podána žádost o dotaci v rámci příslušného dotačního titulu MPSV. Pro rok 2018 je počítáno s celkovými provozními náklady ve výši 1 275 000 Kč, přičemž výše dotace z MPSV je požadována ve výši 890 tis. Kč (dle pravidel nelze žádat více než 70% z celkových nákladů projektu).

Rozhodnutí o výši dotace a vyplacení částky z dotačního titulu MPSV, na účet žadatele o dotaci, lze podle harmonogramu očekávat v průběhu měsíce března až dubna 2018. Vzhledem ke krátkému působení organizace nedisponuje poradna dostatečnou finanční rezervou pro pokrytí doby, než bude vyplacena dotace MPSV pro kalendářní rok 2018. Z tohoto důvodu byla Kraji Vysočina doručena žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018 ve výši 200 000 Kč na pokrytí části nákladů na provoz poradny.

Kraj Vysočina přidělil dotaci ve výši 200 000 Kč organizaci Jimedis, z. s.  i v roce 2017.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 200  000 Kč organizaci Jimedis, z.s., IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 58601 Jihlava, na podporu zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina pro rok 2018 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-07-2018-22, př. 2.

Finanční krytí neinvestiční dotace bude řešeno z kapitoly Sociální věci, § 4339 -  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00514).

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02491

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 -  Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, organizaci Jimedis, z.s., IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, na podporu zajištění aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v Kraji Vysočina pro rok 2018;
  • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu RK-07-2018-22, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz