Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-05: Smlouva o výpůjčce movitého majetku pro Muzeum Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizaci

RK-08-2018-05.pdf, RK-08-2018-05pr01.docx

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-08-2018-05
Název Smlouva o výpůjčce movitého majetku pro Muzeum Vysočina Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Jůzl, D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce tiskového zařízení EPSON Stylus Pro 11880 do hospodaření Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci za účelem zajištění požadavků na velkoplošný tisk.

Tisk dlouhodobě zajišťuje OI – oddělení správy GIS na tiskovém zařízení, které slouží pro tiskové požadavky celého úřadu a příspěvkových organizací. V roce 2017 bylo nakoupeno nové zařízení, přičemž původní zařízení po dlouhodobém provozu ještě může částečně plnit svůj účel. Nejvíce tiskových úloh realizovaných pro příspěvkové organizace bylo provedeno pro Muzeum Vysočiny Jihlava, proto bude vhodné poskytnout tiskové zařízení této organizaci, aby mohla jednodušeji zajišťovat své požadavky na tisk.  

Návrh řešení

Předmět výpůjčky je potřebný k zajištění požadavků na velkoplošný tisk příspěvkové organizace.  Odbor informatiky doporučuje, aby rada kraje udělila souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-08-2018-05, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku předaného k hospodaření Muzeu Vysočina Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-08-2018-05, př. 1.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 30. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz