Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2018-19: Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

RK-08-2018-19.pdf, RK-08-2018-19pr01.pdf , RK-08-2018-19pr02.doc

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-08-2018-19
Název Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval P. Benešová, Z. Čížková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, IČO 67985921 na realizaci projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“.

Dne 14. 11. 2017 souhlasila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2059/36/2017/RK se zapojením Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. do projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“. (Rada kraje bere na vědomí informace o projektu „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ dle materiálu RK-36-2017-96, př. 4; a způsobu spolufinancování dle informací uvedených v materiálu RK-36-2017-96).

Výše uvedený projekt byl předložen do výzvy Akademické rady AV ČR, v rámci které jsou podporovány projekty s důrazem na regionální výzkum.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje schválit poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, IČO 67985921, dle materiálu RK-08-2018-19, př.  1 a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-08-2018-19, př. 2. V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Regionální rozvoj na rok 2018 nebylo s výdaji na poskytnutí dotace Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., se sídlem Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8, IČO  67985921 počítáno. Ke krytí výdajů na poskytnutí dotace na akci „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“, navrhuje ORR schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3319 o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.  

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 42 679 tis. Kč.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02490.0001.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci Masarykovu ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i., se sídlem Gabčíkova  2362/10, 182 00 Praha 8, IČO 67985921, na realizaci akce „Josef Dobiáš (1888-1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“ ve výši 100  000 Kč dle materiálu RK-08-2018-19, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-08-2018-19, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz