Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2020-12: Žádost o poskytnutí dotace Spolku Hurá na Výlet, na podporu seniorských aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

RK-08-2020-12.pdf, RK-08-2020-12pr01.pdf , RK-08-2020-12pr02.doc

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-08-2020-12
Název Žádost o poskytnutí dotace Spolku Hurá na Výlet, na podporu seniorských aktivit – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval S. Holbová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Na Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátil Spolek Hurá na Výlet!, IČ: 03225470, se sídlem Školní náměstí 11 , 537 01 Chrudim, s žádostí o poskytnutí dotace na podporu činnosti v oblasti seniorské politiky v kalendářním roce 2020. Žádost je součástí materiálu jako RK-08-2020-12, př. 1.

Případná dotace bude žadatelem využita na organizační zajištění 6 autobusových zájezdů pro seniory, spojených s informační osvětou a prevencí. Zájezdy budou realizovány pro seniory v  Kraji Vysočina (cca 200 - 250 seniorů). Zájezdy budou jednodenní, snadno zvládnutelné pro seniory, se zajištěním průvodce, zdravotníka a dobrovolníků. Během zájezdu budou seniorům zprostředkovány informace zaměřené na bezpečnost seniorů a informace o aktivitách Kraje Vysočina v oblasti seniorské politiky. Každý účastník hradí za zájezd pouze symbolickou částku 100 Kč, ostatní náklady (doprava, oběd, vstupy atd.) hradí organizátor.

Dotace bude poskytnuta z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00515).

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout Spolku Hurá na Výlet!, IČ: 03225470, se sídlem Školní náměstí 11, Chrudim, dotaci ve výši 50 000 Kč na podporu aktivit v oblasti seniorské politiky v roce 2020 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-08-2020-12, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Sociální věci, § 4339 je počítáno s finančními prostředky na podporu seniorské politiky (ÚZ 00515).

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Spolku Hurá na Výlet!, IČ: 03225470, se sídlem Školní náměstí 11, Chrudim, ve výši 50 000 Kč na podporu aktivit v oblasti seniorské politiky v roce 2020;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-08-2020-12, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz