Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2020-14: Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci

RK-08-2020-14.pdf, RK-08-2020-14pr01.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-08-2020-14
Název Zvýšení příspěvku na provoz pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci – návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, v letošním roce organizuje již 45. Sportovní hry Kraje Vysočina a Jižní Moravy pro sportovce se středním stupněm mentálního postižení, které se konají v Zubří u Nového Města na Moravě. Dne 27. 2. 2020 zaslala ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, žádost o navýšení příspěvku na provoz o částku 60 000 Kč, která bude použita na úhradu výdajů spojených s výrobou triček pro účastníky Sportovních her Kraje Vysočina a Jižní Moravy pro sportovce se středním stupněm mentálního postižení. Žádost je uvedena v materiálu RK-08-2020-14, př. 1. V této příloze jsou popsány i historie a rozsah předmětných sportovních her. V pořádání těchto her se pravidelně po dvou letech střídají zařízení, která poskytují službu pro lidi se SMP – Kyjov, Břežany, Víceměřice a Křižanov, který bude pořadatelem her i v roce 2021.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit navýšení příspěvku na provoz pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, o částku 60 000 Kč určenou na úhradu výdajů spojených s výrobou triček pro účastníky Sportovních her Kraje Vysočina a Jižní Moravy pro sportovce se středním stupněm mentálního postižení.

Současně navrhujeme schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 60 000 Kč při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 60 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci ve výši 60 000 Kč na úhradu výdajů spojených s výrobou triček pro účastníky Sportovních her Kraje Vysočina a Jižní Moravy pro sportovce se středním stupněm mentálního postižení.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz