Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2020-22: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-08-2020-22.pdf, RK-08-2020-22pr01.pdf , RK-08-2020-22pr02.pdf , RK-08-2020-22pr03.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-08-2020-22
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval K. Němcová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z programu Sportujeme a volný čas 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 7/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0568/07/2019/ZK vyhlásilo program na podporu dlouhodobých a pravidelných sportovních a  volnočasových činností dětí a mládeže Sportujeme a volný čas 2020. Celkový objem finančních prostředků programu Sportujeme a volný čas 2020 je 4 500 000 Kč. Do tohoto programu bylo podáno celkem 145 žádostí, z toho 6 žádostí garanti vyřadili z důvodu formálního nesouladu a 139 žádostí bylo členy řídicího výboru hodnoceno. Členové řídicího výboru navrhli k poskytnutí dotace 78 žádostí v celkovém objemu 4 476 775 Kč. Všech 78 žádostí je uspokojeno v plné požadované výši dotace. Zůstatek alokace je 23 225 Kč.

Návrh řešení

OŠMS v souladu s usnesením Řídicího výboru programu Sportujeme a volný čas 2020 navrhuje radě kraje, aby rozhodla poskytnout dotaci subjektům dle materiálu RK-08-2020-22, př. 1 a  neposkytnout dotaci subjektům dle materiálu RK-08-2020-22, př. 3.

Současně OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými subjekty, kterým byla navržena podpora řídicím výborem, dle materiálu RK-08-2020-22, př. 2.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Sportujeme a volný čas 2020 (ORJ 3000000017) činí 4 500 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Sportujeme a volný čas 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2020-22, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-08-2020-22, př. 2;
  • neposkytnout dotaci v rámci programu Sportujeme a volný čas 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-08-2020-22, př. 3.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz