Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2020-23: FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-08-2020-23.pdf, RK-08-2020-23pr01.xls , RK-08-2020-23pr02.pdf , RK-08-2020-23pr03.pdf , RK-08-2020-23pr04.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-08-2020-23
Název FOND VYSOČINY – schválení navržených podpor z programu POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší schválení navržených podpor z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a  mládež 2020. Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 07/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0562/07/2019/ZK vyhlásilo průběžný program Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020. Celkový objem finančních prostředků uvedeného programu je 500 000 Kč.

Na základě schválené výzvy OŠMS obdržel 3 žádosti v celkové výši 80 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci 2 subjektům dle materiálu RK-08-2020-23, př. 1 ve výši 60 000 Kč. Současně OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o  poskytnutí dotace dle materiálů RK-08-2020-23, př. 2 a RK-08-2020-23, př. 3

OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina nepodpořit žádost Junioru – domu dětí a mládeže, střediska volného času Chotěboř ve výši 20 000 Kč, jelikož jejich projekt je v rozporu s výzvou programu. Ve výzvě se uvádí, že soutěží či přehlídkou pro potřeby programu není soutěž organizovaná sportovním svazem vedoucí k mistrovství ČR. Dle žádosti projekt organizuje Česká federace mažoretkového sportu z.s., která Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času Chotěboř pověřila konáním Kvalifikačního kola Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 2020. Kopie žádosti je uvedena v materiálu RK-08-2020-23, př. 4

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 (ORJ 3000000015) činí 330 200 Kč.  

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 subjektům, na projekty a ve výši dle materiálu RK-08-2020-23, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálů RK-08-2020-23, př. 2 a  RK-08-2020-23, př. 3;
  • neposkytnout dotaci ve výši 20 000 Kč organizaci Junior – dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz