Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-08-2020-24: Změna závazného ukazatele - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu

RK-08-2020-24.pdf, RK-08-2020-24pr01.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-08-2020-24
Název Změna závazného ukazatele - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval O. Králík, Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě (dále též „gymnázium“) o zvýšení příspěvku na provoz na částečnou úhradu nákladů na účast ve světovém finále v přespolním běhu školských družstev.

Gymnázium se v průběhu školního roku tradičně účastní sportovních soutěží organizovaných Asociací školních sportovních klubů. V letošním školním roce se podařilo studentkám gymnázia dosáhnout mimořádného úspěchu v přespolním běhu školních družstev. Přes okresní, krajské a  republikové finále si družstvo gymnázia vybojovalo postup do světového finále Mezinárodní federace školního sportu. Toto finále se koná na Štrbském plese na Slovensku v termínu 18. – 23. 4. 2020. Gymnázium vyčíslilo celkové náklady na účast na této akci na 150 140 Kč. Náklady ve výši 125 140 Kč pokryje gymnázium částečně z vlastních zdrojů a z ostatních zdrojů, např. sponzorsky. O zbývající částku ve výši 25 000 Kč formou navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz žádá gymnázium svého zřizovatele (viz materiál RK-08-2020-24, př. 1).  

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 – Gymnázia o částku 25 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 25 000 Kč (ÚZ 00302);
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 o částku 25 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na účast ve světovém finále v přespolním běhu školských družstev dle materiálu RK-08-2020-24.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 – Gymnázia o částku 25 000 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 25 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 o částku 25 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na účast ve světovém finále v přespolním běhu školských družstev dle materiálu RK-08-2020-24.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz