Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-09-2020-33: Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz

RK-09-2020-33.pdf, RK-09-2020-33pr01.doc

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-09-2020-33
Název Prodej nemovitých věcí v k.ú. a obci Těchobuz
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Rada kraje usnesením 0089/02/2020/RK

rozhodla

zveřejnit záměr prodeje nemovitých věcí dle materiálu RK-02-2020-37, př. 4, na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

schválila
  • způsob výběru zájemce o koupi hmotné nemovité věci výběrem zájemce výběrovým řízením „na určení pořadí“ ve smyslu ustanovení článku 7 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina;
  • podmínky a termíny výběrového řízení na koupi hmotné nemovité věci včetně dohody o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-02-2020-37, př. 5.

Jednalo se o opakovaný záměr prodeje části nemovitostí bývalého areálu zámku v obci Těchobuz za minimální nabídkovou cenu 6,5 mil. Kč.

Podmínky a termíny výběrového řízení jsou závazné jak pro zájemce tak pro vyhlašovatele. V souladu s vyhlášenými podmínkami proběhly dvě organizované prohlídky - poslední dne 9. 3. 2020. Prohlídek se zúčastnilo několik potenciálních zájemců. Dle podmínek byl stanoven datum 20. 3. 2020 na složení jistiny a 23. 3. 2020 na konání výběrového řízení na určení pořadí.

Jako jedno z opatření související se současnou epidemií onemocnění COVID-19 způsobovaného novým koronavirem vyhlásila Vláda České republiky od 16. 3. 2020 karanténu na celém území České republiky s omezením volného pohynu osob. Zájemci by se nemohli výběrového řízení účastnit. S ohledem na tuto skutečnost a na fakt, že nebylo možné z časových důvodů radou kraje výběrové řízení zrušit, reagoval na situaci krajský úřad tak, že oznámil známým zájemcům zrušení tohoto výběrového řízení tímto sdělením:

"Vážená paní, vážený pane,

s ohledem na přijatá veřejná opatření z důvodu síření nákazy COVID-19 a eliminaci vzniku situací možného šíření nákazy, bylo rozhodnuto o zrušení výběrového řízení na prodej nemovitostí – zámku Těchobuz.

O nově vyhlášeném výběrovém řízení a podmínkách prodeje, Vás budeme informovat prostřednictvím emailu. Záměr bude současně inzerován na realitních webech a webových stránkách Kraje Vysočina.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na další spolupráci."

Jiné řešení nebylo možné i s ohledem na zkušenost kraje, že jakékoliv odchýlení se od vyhlášených podmínek by mohlo být důvodem ke zpochybnění celého procesu zveřejnění záměru a prodeje.

 

Návrh řešení

Návrh usnesením předpokládá vzít na vědomí informaci o postupu krajského úřadu ve věci vyhlášeného výběrového řízení na výběr zájemce o koupi při prodeji hmotných nemovitých věci v k. ú. a obci Těchobuz a rozhodnout o zrušení tohoto výběrového řízení vyhlášeného na základě usnesení 0089/02/2020/RK.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o postupu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve věci vyhlášeného výběrového řízení na výběr zájemce o koupi při prodeji hmotných nemovitých věci v k. ú. a obci Těchobuz;

ruší

výběrové řízení na výběr zájemce o koupi při prodeji hmotných nemovitých věci v k. ú. a obci Těchobuz vyhlášené na základě usnesení 0089/02/2020/RK.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz