Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-10-2018-02: Smlouva o partnerství - SMART MOBILITY HACKHATON PRAGUE 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

RK-10-2018-02.pdf, RK-10-2018-02pr01.docx

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-10-2018-02
Název Smlouva o partnerství - SMART MOBILITY HACKHATON PRAGUE 2018 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Kraji Vysočina byla organizátory nabídnuta účast formou partnerství na vzdělávací a soutěžní akci  tzv. hackhatonu s názvem  SMART MOBILITY HACKHATON PRAGUE 2018.

Tato akce je soutěží družstev studentů středních a vysokých škol v oblasti vývoje inovativních řešení pro mobilitu - veřejnou dopravu, elektromobilitu, autonomní systémy řízení a podobně.

Pro Kraj Vysočina je účast na této akci jak formou zapojení týmu studentů ze středních škol kraj tak možností zapojení do organizace soutěže včetně návrhu možných soutěžních témat v oblasti hromadné dopravy logickým pokračováním aktivit v oblasti rozvoje IT regionu, návaznosti na koncepci Smart Regionu a další.

Návrh řešení

Zapojení kraje do organizace hackhatonu je navržena formou partnerské smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

K pokrytí nákladů na zapojení kraje do organizace tzv. hackhatonu navrhujeme schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Informatika za použití  kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 42 489 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • uzavření smlouvy dle materiálu RK-10-2018-02, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o  částku 77 440 Kč na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvu dle materiálu RK-10-2018-02, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 77 440 Kč.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 8. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz