Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-10-2020-30: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2019

RK-10-2020-30.pdf, RK-10-2020-30pr01.pdf , RK-10-2020-30pr02.doc

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-10-2020-30
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí – finanční dary pro vítěze soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2019
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Rada Kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 0508/08/2020/RK ze dne 10. března 2020 o uzavření spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s.  Dílčím cílem projektu spolupráce je i vyhlášení vítězů krajské soutěže sborů dobrovolných hasičů ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů s názvem Recyklujte s hasiči 2019. Sbory dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina sbíraly a odevzdávaly do systému Elektrowin vysloužilé elektrospotřebiče. Základní podmínkou pro účast v soutěži bylo minimální množství elektrospotřebičů ve výši 500 kg sebraných v období 1. 1. – 31. 12. 2019.

ELEKTROWIN  dodal bezplatně všem přihlášeným hasičských sborům informační materiály, shromažďovací nádobu na spotřebiče a zajistil zpětný odběr (odvoz).

Soutěže se zúčastnilo 128 SDH a celkem se sebralo 310,363 tun elektrospotřebičů.

Hodnotilo se 5 sborů dobrovolných hasičů (SDH) s nejvyšším množstvím sesbíraného elektra a  nejlepší SDH z každého z 5 okresů.

 

Kategorie I: Největší množství sebraných spotřebičů v tunách

Pořadí

Název SDH

Množství v t

Odměna v Kč

1

SDH Jimramov

9,391

15 000,-

2

SDH Chválkov

8,166

14 000,-

3

SDH Bobrová

8,150

13 000,-

4

SDH Dolní Cerekev

7,755

12 000,-

5

SDH Lhotky

6,455

11 000,-

 

Kategorie II: Nejlepší SDH z každého okresu podle množství sebraných spotřebičů v  tunách

Okres

Název SDH

Množství v t

Odměna v Kč

Okres Žďár

SDH Jimramov

9,391

10 000,-

Okres Třebíč

SDH Rapotice

5,738

10 000,-

Okres Pelhřimov

SDH Chválkov

8,166

10 000,-

Okres Jihlava

SDH Dolní Cerekev

7,755

10 000,-

Okres HB

SDH Oudoleň

5,054

10 000,-

 

Přehled výší finančních darů je uveden v  materiálu RK-10-2020-30, př. 1. Vzor darovací smlouvy je uveden v materiálu RK-10-2020-30, př. 2.

V rozpočtu Kraje Vysočina na kapitole Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů je také počítáno s finančními prostředky na dary pro vítězné sbory dobrovolných hasičů.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje, aby rozhodla poskytnout finanční dary vítězům soutěže ve výši dle materiálu RK-10-2020-30, př. 1, a uzavřít smlouvy o poskytnutí daru podle vzoru darovací smlouvy dle materiálu RK-10-2020-30, př. 2. Důvodem je podpora plnění krajského Programu předcházení vzniku odpadů a plnění projektu spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:O02953

Odbor ekonomický

V rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Životní prostředí, § 3727 je počítáno s finančními prostředky na odměny pro vítěze aktivity Recyklujte s hasiči 2019.  

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 – Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže dle materiálu RK-10-2020-30, př. 1 dle vzoru darovací smlouvy v materiálu RK-10-2020-30, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz