Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2018-16: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod – mezinárodní účast na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018

RK-11-2018-16.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-11-2018-16
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod – mezinárodní účast na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod pořádá dne 5. dubna 2018 třetí ročník soutěže Kuchař Vysočiny junior open a zve na něj i týmy z hotelových škol ze zahraničních partnerských regionů Kraje Vysočina. Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod má v té souvislosti vyšší náklady s ubytováním a stravou zahraničních soutěžících a jejich doprovodu. Požádala proto Kraj Vysočina o zvýšení příspěvku na provoz o 10 000 Kč na pokrytí těchto nákladů.

Soutěže se dne 5. dubna 2018 zúčastní celkem 12 soutěžních dvojic reprezentujících střední hotelové školy, z toho bude 9 škol z Kraje Vysočina, 2 školy z Nitranského samosprávného kraje, SOŠ potravinárska Nitra a SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra, a Lycée des métiers Gustave Eiffel z Remeše v regionu Grand Est.  

Čestným hostem soutěže bude šéfkuchař Philippe Mille, organizátor regionálních gastronomických soutěží v regionu Grand Est.

 

Návrh řešení

Spolupráce hotelových škol je významným, viditelným a praktickým příkladem mezinárodní spolupráce Kraje Vysočina, přičemž kontakty mezi českými a francouzskými hotelovými školami byly posíleny i projektem Kraje Vysočina a regionu Grand Est Vaříme společně. S nitranskými školami též probíhá řada dalších výměn a soutěží. Jednou z inspirací pro založení soutěže Kuchař Vysočiny junior open byla účast hotelových škol z Kraje Vysočina na soutěži Trophée Mille v Remeši. Mezinárodní rozměr letošního ročníku zároveň zvyšuje prestiž této soutěže.

Z těchto důvodů navrhuje odbor sekretariátu hejtmana financovat výdaje spojené se zajištěním ubytování a stravování zahraničních hostů z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce formou zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod o částku 10 000 Kč.

Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

 

Stanoviska Odbor informatiky

Příspěvek na provoz je evidován v systému eDotace – O02528.0003.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s návrhem podpořit realizaci gastronomické soutěže s mezinárodní účastí. 

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60126817, o částku 10 000 Kč na výdaje spojené s ubytováním a stravováním zahraničních hostů na soutěži Kuchař Vysočiny junior 2018 open.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz