Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2020-06: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - poskytnutí finančního daru nositelům titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina"

RK-11-2020-06.pdf, RK-11-2020-06pr01.pdf , RK-11-2020-06pr02.pdf , RK-11-2020-06pr03.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-11-2020-06
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - poskytnutí finančního daru nositelům titulu "Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina"
Zpracoval L. Novotná, I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Předmětem předkládaného materiálu je poskytnutí finančního daru nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina" ze dne 11. 2. 2020 č. 01/20 a v souladu s usnesením č. 0044/01/2020/ZK, kdy Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo udělit titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina: Miroslavu Vrtěnovi, obor: dřevo, bednářství a Rudolfu Hupkovi, obor: vybíjení dřeva kovem.

Dle výše uvedených zásad, Čl. 6 odst. 4, se udělení titulu osvědčuje listinou (diplomem) a je spojeno s předáním finančního daru ve výši 10 000 Kč.

Návrh řešení

V souladu s usnesením č. 0044/01/2020/ZK odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout finanční dary nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálů RK-11-2020-06, př. 1RK-11-2020-06, př. 2.

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech rada kraje.

S finančními dary pro nositele titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina je počítáno na kapitole Kultura, § 3319 – Ostatní záležitosti kultury.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02951.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. 

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury nositelům titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina dle materiálů RK-11-2020-06, př. 1 a RK-11-2020-06, př. 2.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz