Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-11-2020-33: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Zastupitelstvo kraje a Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii

RK-11-2020-33.pdf, RK-11-2020-33pr01.doc

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-11-2020-33
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Zastupitelstvo kraje a Požární ochrana a IZS – nákup ochranných prostředků a jejich poskytnutí formou věcného daru pro region Grand Est ve Francii
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Důvodem tohoto materiálu je materiální pomoc regionu Grand Est, partnerského regionu Kraje Vysočina ve Francii, který je aktuálně velmi vážně zasažen epidemií nemoci COVID-19. Region Grand Est naléhavě potřebuje jakýkoli ochranný materiál a ochranné pomůcky pro zdravotníky i další pomáhající personál. Kraj Vysočina může nabídnout zejména bavlněné látkové roušky, což je materiál, který je možné v rychlých lhůtách sehnat. K tomuto účelu jsou vyhrazeny prostředky na nákup 2 000 bavlněných roušek. Doprava je zajištěna pomocí mezinárodní nákladní dopravy a náklady na ni Kraj Vysočina nenese.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného popisu problému navrhujeme Radě Kraje Vysočina poskytnout regionu Grand Est, se sídlem 1, Place Adrien Zeller, 67070 Strasbourg, věcný dar obsahující 2 000 bavlněných roušek. Hodnota tohoto materiálu činí 94 380 Kč. Dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy, jež je obsahem materiálu RK-11-2020-33, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace pod ID O02930.0003.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar ve formě 2 000 ks bavlněných roušek regionu Grand Est ve Francii, a to na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-11-2020-33, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 94 380 Kč při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o částku 94 380 Kč na poskytnutí věcného daru.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz