Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-12-2020-12: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-12-2020-12.pdf, RK-12-2020-12pr01.pdf , RK-12-2020-12pr02.pdf , RK-12-2020-12pr03.pdf , RK-12-2020-12pr04.pdf , RK-12-2020-12pr05.pdf , RK-12-2020-12pr06.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-12-2020-12
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PAMÁTKY 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům v rámci programu PAMÁTKY 2020 na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

Uzávěrka programu „PAMÁTKY 2020“ byla dne 15. 2. 2020. Bylo doručeno celkem 122 žádostí s celkovým finančním požadavkem 20 670 709 Kč s tím, že objem finančních prostředků pro program byl schválen ve výši 14 500 000 Kč. Program se skládal ze dvou podprogramů - A. Obnova památek - doručeno 107 žádostí za 20 311 995 Kč (alokace 14 mil. Kč), B. Zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek - doručeno 15 žádostí za 358 714 Kč (alokace 500 tis. Kč). Zasedání řídícího výboru se konala ve dnech 9. a 23. 3. 2020. Z hlediska administrativního nesouladu byly vyřazeny 4 projekty. Vzhledem k podvisu v podprogramu B o  141 286 Kč, byla tato částka převedena do podprogramu A a projekty na zpracování předprojektové dokumentace  budou podpořeny všechny. Členy řídícího výboru byly v rámci  podprogramu A hodnoceny 103 projekty.  Z nich je navrženo 72 projektů k poskytnutí dotace v požadované výši,  5 projektů bylo poměrně kráceno a  zbývajícím 26 projektům dotace nebude poskytnuta z důvodu nedostatečné finanční alokace. Celkem bylo rozděleno:

  • podprogram A 77 projektů za 14 141 286 Kč
  • podprogram B 15 projektů za 358 714 Kč
Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě usnesení řídícího výboru navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotace z programu PAMÁTKY 2020 žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2020-12, př. 1 a uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-12-2020-12, př. 5;
  • rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2020-12, př. 2;
  • doporučit zastupitelstvu kraje

- rozhodnout poskytnout dotace z programu PAMÁTKY 2020 žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2020-12, př. 3;

- uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-12-2020-12, př. 6;

- neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu RK-12-2020-12, př. 4.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Památky 2020 (ORJ 4000000013) činí 14 500 000 Kč.  

Návrh usnesení rozhoduje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz